Personale

VERÓNICA ELLITSGAARD

Verónica er klinikkens ansvarshavende plastikkirurg og forestår alle operationer med mindre andet aftales særskilt. Hun er født i Santiago de Chile og kom som udvekslingselev med American Field Service til Danmark i juni 1973. Da udvekslingstiden var slut og Verónica skulle hjem til Chile, havde General Pinochet taget magten i Chile ved et kup. Mange blevet forfulgt af forskellige vilkårlige årsager og to af Verónicas nære veninder mistede livet under internering og blev aldrig fundet. Verónica valgte derfor at blive i Danmark og uddanne sig til læge, som havde været hendes barndomsdrøm.

I 1980 blev hun uddannet sygeplejerske fra Den danske Diakonissestiftelses sygeplejeskole.
I 1994 dimitterede hun som Læge fra Københavns Universitet, hvorefter et omfattende lægefagligt specialiseringsprogram blev indledt:
Uddannet speciallæge i plastik- og rekonstruktionskirurgi i 2004 ved ansættelse på Hvidovre, Rigshospitalet, Herlev og Roskilde plastikkirurgiske afdelinger.
Afdelingslæge på brystkirurgisk afdeling, Rigshospitalet i 2005.
Afdelingslæge på plastikkirurgisk afdeling, Herlev Hospital 2006-2007.

Et lægefaglig højdepunkt blev nået i 2007, da Verónica som Danmarks første plastikkirurg blev udnævnt til overlæge i onkoplastik (brystrekonstruktion) samtidig med, at hun var brystkirurgisk overlæge. Dette meget bemærkelses-værdige forhold at være overlæge i to specialer samtidigt betød, at mange patienter fik livslysten og modet tilbage, idet Verónica rekonstruerede deres bryst i direkte forlængelse af, at hun havde måttet fjerne det helt eller delvist. Brystkirurgisk afdeling, Herlev Hospital i perioden april 2007 – marts 2008.

Fra 2008 praktiserende speciallæge på fuldtid i plastik- og rekonstruktionskirurgi med egen klinik (ydenummer 200182).
Har løbende deltaget og deltager til stadighed i internationale møder/kurser om såvel kosmetisk kirurgi som plastikkirurgisk brystkræftbehandling (onkoplastik).

FLEMMING BROSTED

Flemming er klinikkens operationsassistent. Han er uddannet paramediciner og maritim sygdomsbehandler.
Flemming har stort fokus på, hvordan patienternes oplevelse af uro, følelse af kontroltab og eventuel smerte kan reduceres eller helt elimineres gennem en grundig gennemgang af operationsforløbet samt en uformel og imødekommende atmosfære under selve operationen.

Flemming fungerer desuden som klinikkens sekretær, så det er sandsynligvis også ham, som du kommer i kontakt med, når du ringer til klinikken.

Kvindelig klinikassistent vil blive anvendt efter anmodning